Leden:Wachtwoord vergeten?
Registreren
Actueel:
 
 
Uitspraak gerechtshof A-dam inzake privacy: Karin Bloemen in Actie!
Enige tijd geleden spande Karin Bloemen een kort geding aan tegen het roddelblad Weekend. Dit blad had nl. foto’s gepubliceerd van een op een besloten naaktstrand recreërende Bloemen, die in het geniep waren genomen door een medevakantieganger. Het kort geding werd gewonnen door Bloemen, en op 5 augustus jl. is ook in het door Weekend ingestelde hoger beroep het gelijk aan haar gegeven.

Dit is een zeer opvallende uitspraak, want het betekent dat Weekend alsnog de verplichting heeft haar bronnen vrij te geven, oftewel de identiteit van de maker van de foto’s bekend te maken. Het Hof zegt dat het recht op bescherming van een bron niet geldt voor iemand die incidenteel uit winstbejag heimelijk foto’s maakt van mede-hotelgasten. Het journalistieke privilege om bronnen geheim te houden is gelegen in de omstandigheid dat de pers in staat moet zijn het publiek te informeren over zaken van het algemene, publieke belang. In een geval als dit is vrij duidelijk dat hier niet een algemeen maatschappelijk belang bij gediend is, en dat er in feite slechts opportunistische overwegingen een rol hebben gespeeld voor het plaatsen van deze foto’s. Een vergelijkbare uitspraak is in Nederland nog niet eerder voorgekomen. Door dit arrest is de bescherming van de privacy van bekende Nederlanders duidelijk vergroot.

Overigens heeft Karin Bloemen de publicatie van de foto's aangevochten uit principe. Zij vindt dat de vrijheid van meningsuiting door Weekend is misbruikt. Ook bekende Nederlanders hebben recht op een zekere privacy. Als die privacy geschonden wordt, dan moeten de daders aangepakt kunnen worden. Die hebben dan niet het recht zich te verstoppen achter de vrijheid van meningsuiting. Het Hof heeft Karin Bloemen hierin opnieuw gelijk gegeven.

Het feit dat bekende Nederlanders tegenwoordig te pas en te onpas gefotografeerd worden en nauwelijks privacybescherming krijgen is aanleiding voor de oprichting van een stichting die daarin verbetering moet brengen. Deze stichting zal zich actief gaan bezighouden met vergelijkbare gevallen, en de uitspraak van het Hof in deze zaak is een zeer goed aanknopingspunt om dit soort misstanden in de roddelbladen en andere media in de toekomst aan te kunnen pakken, en wellicht ook te kunnen voorkomen. Bekende Nederlanders die zich aangesproken voelen kunnen uiteraard sympathisant worden van de stichting, via [email][email protected][/email]
:: Meer info
Door:
Richard Zuidgeest

Gepubliceerd op:
25-09-04 - 00:00

Bron: LaBloemen Theaterproducties.


:: Eerder verschenen:
Alle rechten voorbehouden: © Copyrights Cabaretmagazine.nl 2003 - 2022
Disclaimer - Twitter - Facebook - Contact
customer service software technical support
Live Chat by Comm100