Leden:Wachtwoord vergeten?
Registreren
Actueel:
 
 
Literatuur:
Wim Ibo – En dan nu het moraal…(2 delen)
In 1970 verscheen "En nu de moraal van dit lied" van cabarethistoricus Wim Ibo, tot op heden hét handboek voor de geschiedenis van het Nederlands cabaret.
De onderhavige uitgave is een herschreven versie van het eerste gedeelte van het oude werk en bestrijkt de periode 1895-1936.
De indeling der hoofdstukken is veranderd, er zijn nogal wat coupures aangebracht (met name het aantal cabaretteksten is flink beknot), en nieuwe gegevens uit tussentijds verschenen deelstudies zijn verwerkt.
Door al deze ingrepen heeft het boek duidelijk aan waarde gewonnen. De illustraties - alleen in zwart/wit en met niet altijd adequate bijschriften - staan grotendeels ook in de oude uitgave.
Een register en een wat moeizame literatuuropgave complementeren dit standaardwerk, dat geen bibliotheek zich kan permitteren in de collectie te missen.

Auteur: Ibo , Wim
Medewerker: Boudewijns , Leo
Titel: En nu de moraal van dit lied : overzicht van 75 jaar Nederlands cabaret / Wim Ibo
Uitgave: Amsterdam [etc.] : Nederlandse Rotogravure [etc.]
Jaar: 1970
Opbouw: 27 cm - 723 p.  + 2 grammofoonplaten in cassette / samengest. door Wim Ibo en Leo Boudewijns 
Illustraties: ill., facs., portr
Classificatie: 796.2 (SISO)
  24.13 (NBC)
  0361 c (KB)


Patrick van den Hanenberg & Frank Verhallen - Nederlands Cabaret 1970-1995: Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat.
Als naslagwerk voldoet dit kloeke boek dat direct aansluit op de eerste uitgave van Wim Ibo's geschiedenis van 75 jaar Nederlands cabaret, 'En nu de moraal van dit lied' (1970, geactualiseerde herdruk in 2 dln. 1981/82), aan de allerhoogste eisen: een overzicht van cabaretprogramma's per ensemble en/of solist, een overzicht van cabaretprijzen, een nagenoeg complete bibliografie van afzonderlijk verschenen primaire en secundaire uitgaven met betrekking tot cabaret en een uitputtende discografie.
Als geschiedschrijving van een kwart eeuw kleinkunst blijft het echter helaas onder de maat: je verdrinkt in de feiten en feitjes in de thematische hoofdstukken die dan weer afgewisseld worden door hoofdstukken die aan één persoon of een duo gewijd zijn.
Wat ontbreekt is een visie, het lijkt er soms op of een reusachtig knipselarchief met behulp van een tekstverwerker is omgezet in een verhaal zonder plot.
Stilistisch laten de auteurs, cabaretrecensent voor resp. 'De Volkskrant' en 'Trouw', nog wel eens een steekje vallen. Zo betichten ze bijvoorbeeld Jos Brink van gemakzuchtigheid, waar gemakzucht wel voldoende was geweest.
Het boek bevat een flink aantal afbeeldingen (z/w) en een personenregister.

Auteur: Hanenberg , Patrick van den
Co-auteur: Verhallen , Frank
Titel: Nederlands cabaret 1970-1995 : het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat / Patrick van den Hanenberg & Frank Verhallen
Uitgave: Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar
Jaar: 1996
Opbouw: 30 cm - 356 p. 
Illustraties: ill
Referentie: Met discogr., lit. opg., reg
Classificatie: 796.2 (SISO)
  23 (Stedebouw, architectuur, kunst, fotografie, film, radio, t.v.) (UNESCO)
  925/952 (NUGI)
  24.23 (24.23) (NBC)
Trefwoord: Cabaret (GOO)
  4.210 (GOO)
  cabaret (Brinkman)
  1970-1995 (GOO)
Identificatie: (ISBN) 9038830971 (geb.)
  (Brinkman) B9611957


Jacques Klöters - 100 jaar amusement in Nederland.
Dit boek, dat zo boordevol informatie zit dat het bijna uit zijn voegen barst, is zowel een aanvulling als een correctie op de tweedelige cabaretbijbel van Wim Ibo.
Een aanvulling omdat de auteur, hoofd van de afdeling theateramusement van het Nederlands Theater Instituut en cabaretier, een geslaagde poging doet alle facetten van de Nederlandse vermaaksindustrie van de afgelopen eeuw in kaart te brengen.
Een correctie omdat de carrière van menig kleinkunstenaar meer recht wordt gedaan door haar voorgeschiedenis objectief te beschrijven. Maar in de eerste plaats is het een magnifieke historische studie, geschreven met een enthousiasme dat zichzelf wel eens voorbijholt maar tegelijkertijd aanstekelijk werkt, schitterend geïllustreerd met talrijke afbeeldingen in kleur en zwart/wit.
Wie voortaan nog iets op te merken meent te hebben over het amusement in Nederland kan niet meer om Klöters heen.

Auteur: Klöters , Jacques
Medewerker: Blom , Paul
Titel: 100 jaar amusement in Nederland / Jacques Klöters ; [eindred.: Paul Blom]
Uitgave: 's-Gravenhage : Staatsuitgeverij
Jaar: cop. 1987
Opbouw: 29 cm - 380 p. 
Illustraties: ill
Referentie: Met lit. opg., reg
Annotatie: Uitg. door samenw. tussen het Nederlands Theater Instituut en Theater Carré. - Uitg. i.s.m. Uniepers, Amsterdam in het kader van 'Amsterdam Culturele Hoofdstad van Europa 1987-een toekomst voor ideeën' en het 100-jarig jubileum van Theater Carré
Classificatie:792(492) (UDC)
 790.1 (SISO)
  23 (Stedebouw, architectuur, kunst, fotografie, film, radio, t.v.) (UNESCO)
  24.23 (24.23) (NBC)
  0361 h:5a (KB)
Trefwoord: Amusement (GOO)
  4.210 (GOO)
  1887-1987 (GOO)
Identificatie: (ISBN) 9012054435 (geb.)
  (Brinkman) B8718725
Alle rechten voorbehouden: © Copyrights Cabaretmagazine.nl 2003 - 2019
Disclaimer - Twitter - Facebook - Contact
customer service software technical support
Live Chat by Comm100