Leden:Wachtwoord vergeten?
Registreren
Actueel:
 
 
Disclaimer:
Hoewel wij grote zorg besteden aan de opmaak en inhoud van deze website, kan het onverhoopt voorkomen dat u onjuistheden op de site aantreft. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

CabaretMagazine.nl houdt rekening met uw privacy conform de van kracht zijnde wetgeving. Zodoende zullen wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens en deze niet ter beschikking stellen aan derden.

CabaretMagazine.nl kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Alle publicaties van CabaretMagazine.nl zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande toestemming van CabaretMagazine.nl.

Alle door CabaretMagazine.nl gebruikte foto's en illustraties zijn gevonden op het internet en worden als dusdanig beschouwd als deel van het publieke domein. Indien onverhoopt materiaal op deze site aanwezig is waarop u het copyright heeft, dan kunt u via onderstaand e-mailadres contact met ons opnemen. Het materiaal wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd of aangepast.

Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Deze site is ontworpen door CabaretMagazine.nl. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van CabaretMagazine.nl wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.

CabaretMagazine.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. CabaretMagazine.nl aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Voor meer informatie kunt u ons mailen: [email protected]
Alle rechten voorbehouden: © Copyrights Cabaretmagazine.nl 2003 - 2021
Disclaimer - Twitter - Facebook - Contact
customer service software technical support
Live Chat by Comm100